-17%

Tủ sắt hồ sơ văn phòng 2 cửa

1,450,000 1,200,000
-22%

Tủ sắt văn phòng 6 cửa

1,800,000 1,400,000
-22%

Tủ sắt văn phòng 8 cửa

1,850,000 1,450,000
-23%

Tủ sắt văn phòng 10 cửa

1,950,000 1,500,000